Založenie spoločnosti

V prvom rade je nutné zistiť, aký typ obchodnej spoločnosti máte záujem založiť. V tomto kontexte je dôležité pochopiť, čo je SRO a aké sú jeho výhody a nevýhody. SRO (spoločnosť s ručením obmedzeným) je druh obchodnej spoločnosti, v ktorej je základné imanie obmedzené na určitú sumu. Akcionári sú preto za svoje pohľadávky voči spoločnosti zodpovední iba do výšky svojho podielu vo vlastníctve základného imania. Ďalšou výhodou SRO je, že spoločnosť môže mať iba jediného majiteľa alebo akcionára, čo zjednodušuje zakladanie a riadenie obchodnej spoločnosti. Ak ste sa rozhodli založiť SRO, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Vytvorte názov spoločnosti. Názov SRO by mal byť zrozumiteľný, jedinečný a nemal by obsahovať slová ako „banka“, „poisťovňa“, „úverová spoločnosť“ alebo „fond“.

2. Zaregistrujte názov spoločnosti. Vyžaduje sa, aby názov bol jedinečný a aby splnil požiadavky úradu pre obchodné veci.

3. Vytvorte spoločenskú zmluvu. Toto je dokument, ktorý definuje základné imanie spoločnosti, činnosť, ktorú spoločnosť vykonáva, a ďalšie podstatné informácie.

firma

4. Získajte potrebné povolenia. Každá obchodná spoločnosť potrebuje licenciu od príslušného úradu.

5. Prihláste sa do daňového registra. Spoločnosť musí byť zaregistrovaná na daňovom úrade.

6. Založte účet. Potrebujete účet v banke na uloženie finančných prostriedkov obchodnej spoločnosti.

7. Zaregistrujte sa na úrade práce. Ak spoločnosť zamestnáva zamestnancov, musí sa prihlásiť na úrade práce a platiť príspevky na sociálne poistenie.

Vznik s.r.o. je možné realizovať formou podania návrhu na vklad spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Návrh sa podáva v písomnej podobe s priložením zákonných dokumentov, potvrdením o zaplatení zápisu do obchodného registra a správnym poplatkom. V návrhu je potrebné uviesť meno a sídlo spoločnosti, účel, ktorému je spoločnosť venovaná, podielový kapitál, ktorým sa spoločnosť riadi, a názvy, adresy a podielové podiely zakladateľov.

podnikanie

Návrh tiež musí obsahovať názov a sídlo spoločnosti, ktorý bude zapísaný do obchodného registra. Po podaní návrhu je potrebné dodať všetky potrebné dokumenty a dôkazy, ktoré sú potrebné na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Po všetkých potrebných krokoch obchodný register vyhlási skutočnosť, že spoločnosť s ručením obmedzeným bola úspešne zaregistrovaná. A kolko stojí zalozenie sro spoločnosti? Po splnení všetkých požiadaviek bude spoločnosť SRO pripravená na podnikanie.