Nehnuteľnosť, ktorú staviame vo finále treba skolaudovať. Tento proces má tiež svoje postupnosti. Čo ku kolaudácii potrebujeme a na čo nezabudnúť? Úspešná kolaudácia je základom pre štart Vášho bývania. Je jasným znakom, že stavba je dokončená a spĺňa všetky kritériá pre bezpečné a pohodlné bývanie. Kolaudáciu vedie v riadnom konaní stavebný úrad. Ten úrad, ktorý vydal príslušné povolenie na stavbu nehnuteľnosti. Počas tohto konania skúma kritéria na ochranu budúcich užívateľov budovy ale aj vplyvu nehnuteľnosti na životné prostredie. Rovnako sa zameriava na splnenie a presnosť stavebnej dokumentácie a plánov v porovnaní s reálnou stavbou. Nemenej dôležitá v tomto konaní je kvalita stavebných prác a materiálov, hlavne z hľadiska bezpečnosti obyvateľov. Nehnuteľnosť musí mať revízie a protipožiarnu ochranu.

kolaudácia - štart nášho bývania

Čo musí byť pripravené pred podaním žiadosti o kolaudáciu?

Každá nehnuteľnosť musí mať kompletne dokončenú strechu s odvodom dažďovej vody. Ďalej musí byť opatrená bleskozvodom.

Nehnuteľnosť musí mať osadené všetky okná a dvere. Odporúčame zvoliť pri stavbe dobre izolované a kvalitnejšie okná, nečaká nás iba kontrola ich osadenia ale aj ich efektívnosti v prípade energetického certifikátu.

Dokončené musia byť všetky komíny a vetrania zapísané v projektovej dokumentácii.

Schodiská a balkóny musia byť rovnako dokončené a zabezpečené zábradlím.

Na finiš musia byť pripravené aj stropy a podlahy spolu s povrchovými úpravami stien.

Prípojky inžinierskych sietí a inštalácie by mali byť tiež ukončené a pripravené – teda voda, kúrenie a plyn a kanalizácia s príslušenstvom

revízie sú potrebnou súčasťou kolaudácie

Revízia pre kolaudáciu a certifikácia

Okrem splnenia všetkých povinností je revízia všetkých potrebných prípojok veľmi dôležitá. Pre spokojnú budúcnosť by ste nemali podceniť nielen revíziu elektriny a plynu ale aj kolaudačný rozbor vody. Hlavne ten je cenný pre budúcu kvalitu bývania. Rovnako ako energetický certifikát budov, ktorý je čoraz viac žiadaný pri pohyboch nehnuteľnosti či žiadosti o hypotéku z banky.