Práve sa Vám podarilo konečne dostavať dom, či inú stavbu a chceli by ste už mať za sebou kolaudáciu? Samozrejme určite áno, asi tak ako každý, kto postavil budovu a chce ju konečne začať využívať na jej účel. No v tomto prípade iba chcieť nestačí. Opäť nasleduje rad rôznych certifikátov a rôznych oznámení a schvaľovaní a vybavovaní a… Nemusíte si všetko toto nechať len na svojich pleciach. Doprajte si trochu kľudu a zverte svoje povinnosti aspoň čiastočne na naše plecia.

energia slnka

Samozrejme ku kolaudácii domu okrem iného je Vám potrebný energetický certifikát budovy.

Samotný energetický certifikát budovy a jeho cena je v dnešnej dobe pomerne dôležitý krok k samotnej kolaudácii a následnému užívaniu domu či samotnej stavby. Tento energetický certifikát budovy je vlastne doklad, v ktorom je uvedený celkový rozsah energetického využitia domu respektíve budovy. Jedná sa o takzvanú väzbu spisov a potvrdení, ktoré obsahujú náležité informácie o samotnej stavbe, teda budove, o použitých materiáloch pri výstavbe tej ktorej budovy, o ich skupinových hodnoteniach ako je to napríklad pri samotných stenách budovy, respektíve ich hrúbka, ich tepelnoizolačné vlastnosti a iné. Taktiež energetický certifikát budovy obsahuje napríklad presný popis výstavby krovu ši podkrovia a taktiež samotnej strešnej krytiny. Nájdete tu presný popis použitého materiálu tej ktorej strešnej krytiny, popis jej izolácie a taktiež hodnotenie pri únikoch tepla a teda jej samotné tepelnoizolačné vlastnosti.

certifikát kalkulačka

Dá sa povedať, že samotný energetický certifikát budovy obsahuje celkové hodnotenie budovy a jej vlastnej energie potrebnej na osvetlenie v budove, ako je napríklad ohrev vody, vzduchotechniku, klimatizáciu, elektroinštaláciu zabudovanú v tejto budove, výpočet energie pre ohrev vody, spotreba energie pre samotné vykurovanie budovy a teda tento energetický certifikát budovy bude obsahovať celkové hodnotenie budovy a jeho vlastnej energie. Obráťte sa na nás a my Vám radi vypracujeme tento potrebný dokument.