Pri kontrole bankového výpisu si určite mnohí z Vás všimli, že úroky, ktoré Vám banka pripisuje ako odmenu za uloženie peňazí na účet predstavujú zväčša len centové záležitosti, prípadne Vám ich banka nepripisuje vôbec.
Prečo sú úroky na vklady nízke?
Úrokové sadzby na vklady v bankách sa odvíjajú od množstva faktorov, ide prevažne o politiku centrálnej banky, ktorá riadi celý bankový systém, ale aj situácie na finančných trhoch a podobne. Nízke úroky by Vám mali naznačiť, že držať peniaze na účte, nie je ideálne riešenie a bolo by dobré porozmýšľať o rozumnom investovaní.

finance.jpg

Aké sú alternatívy?
Na trhu je veľké množstvo produktov, ktoré môžete využiť za účelom lepšieho zhodnocovania Vašich úspor. Rozumnou alternatívou sú pre sporiteľa podielové fondy. Tie zbierajú úspory od klientov a investujú ich do rôznych nástrojov, preto vo všeobecnosti rozlišujeme:

  • Realitné fondy
  • Dlhopisové fondy
  • Akciové fondy
  • Zmiešané fondy
  • Komoditné fondy a iné.

Výhody
Pri podielových fondoch je výhodou, že veľa sporiteľov spolu nahromadí značné množstvo peňazí, ktoré v konečnom dôsledku prinesie vyššie výnosy, a tie sa potom rozdelia medzi sporiteľov. Podiel vo fonde sa dá kedykoľvek odpredať, nie ste teda zaviazaní čakať do uplynutia nejakej doby.

digram.png

Nevýhody
S podielovými fondami je spojené aj určité riziko, ktoré závisí najmä od druhu fondu, ktorý si sporiteľ vyberie. Pre konzervatívnych investorov sú určené najmä realitné a dlhopisové fondy, klienti ktorí sú ochotní podstúpiť určité riziko môžu voliť akciové fondy. Riziko spočíva v tom, že úspory sa v krátkom času môžu niekoľkonásobne zhodnotiť, ale investor môže aj stratiť časť vložených peňazí.
Odporúčania na záver
Na začiatok odporúčame investovať menšie množstvo finančných prostriedkov do fondov s nízkym rizikom. Po oboznámení sa s fungovaním môžete doinvestovať ďalšie peniaze, vyskúšať aj rizikovejšie fondy, prípadne využiť možnosť pravidelného investovania, ktoré z dlhodobého hľadiska prináša najlepšie výsledky.